65 / 100

Fundația Nane își propune extinderea serviciilor sociale din cadrul strategiei de dezvoltare. Proiectul are caracter prioritar și de urgență în baza următoarelor considerente:

⦁ La nivel local și national, resursele comunitare care să poată oferi copiilor/tinerilor cu dizabilități acest mix de terapii care va fi implementat în Centrul Prietenii lui Nane, împreună cu alte servicii integrate de recuperare și recreere, sunt momentan insuficiente, chiar daca în continuă dezvoltare.
Acest fapt limitează extrem de mult accesul acestora și scade șansa lor de integrare psiho-socială, astfel încât, cumulul și diversitatea terapiilor, activităților ce se doresc inițiate prin acest proiect, are relevanță suplimentară în efortul și dorința noastră de a oferi servicii de calitate într-un mediu primitor, plăcut. Dorința noastră este de a ușura copiilor/tinerilor cu dizabilități drumul în viață, de a asigura un cadru securizat, optim dezvoltării compensatorii a acelor laturi ale personalității lor care să faciliteze incluziunea socială.

Beneficiile serviciului rezidențial, pentru copii/tineri cu dizabilități, de tip familial și de tip respiro, prin activitățile de recuperare și recreere vor fi:
⦁ Stimularea autonomiei personale în funcție de potențial;
⦁ Socializare și integrare socială;
⦁ Stimularea comunicării funcționale;
⦁ Kinetoterapie și educație motorie;
⦁ Intervenție psihologică adaptată, inclusiv terapie comportamentală;
⦁ Ergo-terapie prin modelaj, activități de țesut și cusut;
⦁ Suport și consiliere psihologică a familiei.

În urma acestor intervenții terapeutice, beneficiile psiho-sociale vor crește prin nivelul de socializare, îmbunătățirea limbajului și scăderea nivelului de stres si anxietate.
Echipa Centrului Prietenii lui Nane va fi compusă din specialiști bine pregătiți, cu multă disponibilitate afectivă, care va fi implicată constant în procesul de îmbunătățire a serviciului social: Șef de centru, îngrijitori / supraveghetori, kinetoterapeut, psihologi, logoped, asistent social, șofer.
Activitatea serviciului social va fi rezultatul muncii în echipă, întâlnirilor săptămânale sau a celor derulate în vederea organizării diferitelor evenimente. Aceasta vizează consultarea personalului și solicitarea opiniei. De asemenea, avem ca scop promovarea voluntariatului și dezvoltarea rețelei de parteneriat cu diverse instituții de învățământ.
Centrul Prietenii lui Nane va avea o capacitate de 12 beneficiari (copii/tineri cu diverse dizabilități) satisfăcând nevoia socială a familiilor, care au un copil/tânăr, de a beneficia de un serviciu specializat unde acesta să poată rămâne pe o perioada lungă sau scurtă de timp.

Ne dorim ca familiile copiilor/tinerilor să participle la desfășurarea serviciului ca beneficiari indirecți, la activități ca:
⦁ Socializare, ca insoțitori ai copiilor/tinerilor, însoțindu-i în excursii, tabere, parcuri, activități de joacă și culturale;
⦁ Activități de amenajare a spațiilor interioare împreună cu personalul și activități de amenajare și înfrumusețare a spațiului exterior;
⦁ Întâlniri de grup, consultări periodice referitor la activități de conținut sau de promovare a integrării sociale a persoanelor cu dizabilități;
⦁ Acțiuni de promovare a serviciului social și de atragere de fonduri, împreună cu echipa Fundației Nane.

În ceea ce privește calitatea serviciului social sunt elaborate pe fiecare componentă criterii de selecție a beneficiarilor, proceduri specifice la intrarea copilului/tânărului în Centru, regulament de funcționare, Ghidul Părinților, contract cu familia, proceduri și instrumente de lucru adaptate activităților și cabinetelor, lista de așteptare, regulament pentru voluntari, convenții de parteneriate, etc.
Clădirea în care va funcționa serviciul social de tip rezidențial „Prietenii lui Nane”, are o suprafata utila de 160 mp și este compusă din:
⦁ Recepție și zona de așteptare;
⦁ Holuri de distribuție spațioase;
⦁ Grupuri sanitare și băi (fete, băieți);
⦁ Dormitoare (fete, băieți);
⦁ Sala kinetoterapie;
⦁ Sala psiho-terapie / consiliere;
⦁ Birou;
⦁ Cameră de zi multifuncțională;
⦁ Vestiar personal + grup sanitar;
⦁ Bucătărie ;
⦁ Spații de depozitare;
⦁ Spațiul tehnic;
⦁ Curte + terasă.

Finanțarea cheltuielilor de funcționare a Centrului va fi asigurată din sponsorizări în proporție de 60% și 40% din contribuția familiilor beneficiarilor și alte donații.
Un loc important în desfășurarea programelor Fundației Nane îl ocupă parteneriatele cu Instituțiile Statului și ONG-uri, printre care menționăm: D.G.A.S.P.C. Sector 6, D.G.A.S.P.C. Sector 4, Școala gimnazială nr. 117 București, Școala specială Constantin Păunescu, Inspectoratul Municipiului București, Asociația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual, Asociația pentru copii cu cerințe Educative Speciale Craiova, Asociația Integrarea Tinerilor cu Dizabilități, Asociația Help the People, Asociația S.O.S. Satele copiilor, etc.
Vă așteptăm în Strada Hațegana nr.21, Sector 5, București;
Fundația Nane
e-mail: office@fundatianane.ro
Tel: 0728347438