65 / 100

Conform Statutului de organizare si functionare, obiectivele FUNDATIEI NANE urmaresc:

  • Imbunatatirea calitatii vietii copiilor cu dizabilitati
  • Asistenta pentru familiile copiilor cu dizabilitati
  • Sensibilizarea comunitatii cu privire la dificultatile copiilor cu cerinte speciale
  • Construirea “Centrului Nane” pentru copii cu dizabilitati.

“ART. 2  – SCOPUL SI OBIECTIVELE FUNDATIEI NANE
2.1. „FUNDATIA NANE” isi propune, ca prin activitatile desfasurate cat si prin serviciile si programele create si oferite in mod individual, sa imbunatateasca calitatea vietii copiilor cu diverse dizabilitati, precum si a familiilor acestora, oferindu-le acestora ingrijire specializata, recreere terapeutica, suport si consiliere psihologica, integrare sociala individualizata.
Astfel, scopul fundatiei il reprezinta construirea, deschiderea, functionarea si administrarea a unuia sau mai multe centre de ingrijire specializata si de recreere pentru copii cu dizabilitati avand varsta cuprinsa intre 3 si 18 ani .
2.2. Obiectivele „FUNDATIEI NANE” sunt urmatoarele:
2.2.1. Ingrijire specializata si recreere terapeutica pentru copii cu dizabilitati;
2.2.2. Organizarea si desfasurarea de activitati specifice menite sa duca la eliminarea sau diminuarea fenomenului de izolare sociala a copiilor cu diverse dizabilitati;
2.2.3. Crearea de programe care au ca obiectiv recuperarea, reintegrarea sociala, dezvoltarea cat mai aproape de normal a personalitatii copilului cu dizabilitati si dobandirea independentei acestuia;
2.2.4. Acordarea de sprijin psihologic, medical, social, moral şi material copiilor cu diverse dizabilitati, in vederea adaptarii la conditiile speciale de viata si totodata in vederea integrarii in mediul social;
2.2.5. Desfasurarea de activitati culturale, sportive si de agrement (concursuri, excursii, tabere, schimburi de experienta etc.) impreuna cu copii si tineri din familii obisnuite pentru incurajarea integrarii sociale, precum si pentru dezvoltarea si promovarea individuala a copilului cu dizabilitati;
2.2.6. Oferirea de cazare cu ingrijire specializata, pe termen scurt, mediu si lung pentru copii cu dizabilitati;
2.2.7. Organizarea de cursuri de specialitate avand drept scop instruirea membrilor familiilor in ingrijirea carora sunt copii cu dizabilitati.
2.2.8. Ingrijirea la domiciliu a copiilor cu dizabilitati;
2.2.9. Promovarea si reprezentarea drepturilor si intereselor Fundatiei in relatia cu alte asociatii si fundatii sau alte organizatii private, in relatia cu structurile sociale si politice legal constituite precum si in relatia cu alte institutii ale puterii de stat;
2.2.10. Colaborarea cu persoane fizice sau juridice, actionand in domeniile de interes comun;
2.2.11. Promovarea relatiilor cu alte organisme si formatiuni similare din tara si din strainatate, in plan economic, social si financiar;
2.2.12. Participarea la activitati de informare, dezbatere si schimb de experinta in cadrul conferintelor, simpozioanelor sau alte activitati specifice, in tara si strainatate;
2.2.13. Editarea de publicatii, periodice (ziare, reviste, buletine, etc.) de informare si dezbatere asupra problemelor sociale ale copiilor cu diverse dizabilitati;
2.2.14. Organizarea de seminarii, conferinte, simpozioane, dezbateri, colocvii pe subiecte si tematici de interes pentru activitatile fundatiei;
2.2.15. Sprijinirea infiintarii, infiintarea si organizarea, potrivit dispozitiilor legale si a principiilor statutare ale Fundatiei, de societati comerciale, cluburi, asociatii si alte asemenea care pot ajuta la realizarea scopului si obiectivelor Fundatiei;
2.2.16. Afilierea la organizatii internationale de prestigiu din domeniul protectiei si asistentei sociale a copiilor cu diverse dizabilitati;
2.2.17. Organizarea de activitati cultural-educationale si recreative, vizite in tara si strainatate, menite sa dezvolte relatiile cu alte asociatii, fundatii si organizatii de profil;
2.2.18. Organizarea de actiuni in vederea colectarii de foduri banesti si materiale necesare realizarii activitatilor fundatiei;
2.2.19. Atragerea si utlizarea in conditiile legii de resurse financiare sub forma de donatii, subventii, sponsorizari, taxe, cotizatii;
2.2.20. Colaborarea cu institutii din tara si din strainatate care pot contribui financiar sau material la sustinerea programelor proprii ale fundatiei, organizarea de conferinte si simpozioane in vederea promovarii valorilor si scopurilor fundatiei;
2.2.21. Cresterea gradului de acces a copiilor cu dizabilitati la serviciile sociale prin promovarea si dezvoltarea programelor sociale comunitare care sa raspunda nevoilor acestora.
Fundatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal si obiectivele Fundatiei.”

Pentru indeplinirea acestor obiective, activitatea Fundatiei este structurata  pe urmatoarele directii prioritare de actiune:

A. Recuperarea, ameliorarea conditiei medicale si dezvoltarea aptitudinilor de viata pentru copiii cu necesitati speciale.

B. Recreerea, socializarea si integrarea/incluziunea sociala a copiilor cu dizabilitati .

C. Crearea de centre, cluburi si asezaminte speciale pentru copiii cu cerinte speciale.

D. Acordarea de asistenta si consiliere, grupuri de sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilitati.

E. Promovarea egalitatii de sanse pentru copii cu dizabilitati.

F. Solidarizarea comunitatii pentru acceptarea, integrarea si sprijinirea copiilor cu dizabilitati.

Directiile Prioritare de Actiune ale Fundatiei se concretizeaza in Proiecte si Activitati grupate in Programe de actiune desfasurate pe termen mediu si lung:

  • Programe de socializare a copiilor cu dizabilitati
  • Programe de  recreere si dezvoltare a aptitudinilor pentru viata
  • Programe de integrare a copiilor cu dizabilitati in comunitate
  • Programe de asistenta, consiliere si sprijin pentru familiile copiilor cu dizabilitati
  • Programe de solidarizare a comunitatii cu problemele copiilor cu dizabilitati
  • Programe de recuperare prin terapii alternative (arta dramatica, dans, muzica, pictura, etc)